Publikace [] umožní i dětem od cca 3. ročníku ZUŠ „zmocnit se“ nejslavnějších melodií klasické hudby…

Co je hlavní – všechny úpravy jsou provedeny tak, aby zachovávaly co nejvíce z ducha originálu, přitom ale zjednodušují obtížnější partie (někdy i transpozicí do „příjemnějších tónin“) tak, aby byly přístupné amatérům.

Harmonie 11/2007


Knížku zařadilo do seznamu učebnic ministerstvo školství a obdařilo ji tak jakýmsi puncem kvality a užitečnosti. Není divu. Lákavý „špalíček“ známých klasických „hitů“ ve snadnější úpravě totiž může žáky ponoukat k tolik potřebnému kolektivnímu muzicírování ve třídách.

Promyšlenou koncepci vybraných ukázek (seřazené jsou chronologicky, obdařené brilantně napsanými úvodními texty V. Reittererové a oživené humornými celostránkovými ilustracemi B. Zichové) dokládá i to, že sledovaný úkol je vždy barevně označen přímo v partituře. K publikaci je možno dokonce objednat i jednotlivé hlasy, což zase prozrazuje, že autorský tým i vydavatel byli ochotni učinit pro pohodlí pedagogů a studentů skutečné maximum.

Talent 9/2007